Rechtsbijstand verzekering

Presentatie

Een rechtsbijstandsverzekering is in de eerste plaats bedoeld om u de mogelijkheid te bieden uw rechten te kennen en, indien nodig, deze rechten te verdedigen zoals voorzien in het contract, ongeacht of u zelf een aanvraag tot vergoeding wenst in te dienen of u zich moet verdedigen, en dat zonder dat de zaak noodzakelijk moet leiden tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen volstaat een minnelijke schikking om het probleem op te lossen. Als dat niet mogelijk is, dekt de rechtsbijstandsverzekering de procedurekosten en de honoraria van advocaten en experts.

De rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering. Ze wordt vaak afgesloten als aanvulling bij een andere verzekering.

LifePension : 7 tips

  1. Onafhankelijkheid is belangrijk, ook in rechtsbijstand. Kies voor een gespecialiseerde onafhankelijke verzekeraar en vermijd belangenconflicten.
  2. Verzekering vervat in de verzekeringen Brand, BA Familiale, Auto, BA Beroep.
  3. Neemt de advocaatkosten ten laste.
  4. U moet deze verzekering onderschreven hebben vóór het geschil en rekening houden met de wachttijd.
  5. Mogelijkheid tot tariefvermindering als deze verzekering wordt gecombineerd met andere dekkingen.
  6. Keuze uit drie grote spelers op de Belgische markt
  7. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.

FAQs