Ongeval

Presentatie

Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval tijdens het privéleven. Bijvoorbeeld als u thuis van de trap zou vallen.


Een ander voorbeeld van een individuele ongevallenverzekering is de bestuurdersverzekering die u beschermt bij een ongeval met uw wagen, zelfs als u aansprakelijk bent.

Voor zelfstandigen dekt deze verzekering meestal ook de ongevallen die zich voordoen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Loontrekkenden die een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit, zijn beschermd door de arbeidsongevallenverzekering.

LifePension : 7 tips

  1. Met een individueel contract lichamelijke ongevallen kunt u van bij het begin vaste kapitalen arbeidsongeschiktheid of invaliditeit verzekeren.
  2. Dit type contract kan onderschreven worden in ‘standalone’ of bijvoorbeeld als aanvulling op een autoverzekering (bestuurdersverzekering).
  3. De meer concurrentiële ongevallenwaarborgen kunnen ook onderschreven worden via pensioenproducten.
  4. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.

FAQs