Zelfstandig thuisverple(e)ger(ster).

Het RIZIV-statuut voor zelfstandige verplegers is al enige tijd geleden aangekondigd. Het Koninklijk Besluit met de modaliteiten van het statuut is gepubliceerd geweest.

Voorwaarden om sociale voordelen te verkrijgen :

Het project Koninklijk Besluit voegt een minimale en maximale activiteitsdrempel in. De zorgverstrekker, waarvan de activiteit zich tussen twee drempels begeeft, zal kunnen genieten van een toelage van 500 EUR voor 2017.

  • Geconventioneerd thuisverrpleger zijn, waarmee bedoeld wordt : toegetreden zijn tot de conventie met het RIZIV

  • Zelfstandig zijn in hoofdberoep

  • In het kader van zijn beroepsactiviteit, een bedrag aan het RIZIV gefactureerd hebben groter dan 33.000 EUR en klainder dan 150.000 per jaar. Het bedrag van 33.000 wordt verminderd volgens het aantal dagen van inactiviteit in de loop van het jaar

  • Bezorg uw aanvraag elke jaar aan het RIZIV binnen een bepaalde periode (voor 31 maart van het volgende jaar)


Hoe uw sociale voordelen verkrijgen op een simpele en efficiënte manier ?

  1. Druk de aanvraagformulieren af en vervolledig ze (formulier 2016formulier 2017)

  2. De formulieren moeten teruggestuurd worden naar : rue des Tombes, 71 à 4520 Antheit. Wij bezorgen deze dan aan het RIZIV voor 31 maart 2018

  3. Kies de maatschappij die u het beste lijkt dankzij onze vergelijkende tabellen en volg de instructies


Zo simpel is het !

Wij houden ons eraan uw sociaal voordeel elk jaar op te volgen we houden u op de hoogte van de evolutie.


De ontcijferde regelgeving voor de thuisverpleger