Huurder-verhuurder verzekering

Presentatie

Een brandverzekering is van belang voor elke woningeigenaar. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onmisbaar. Ten eerste om zijn eigen goederen te verzekeren (inhoud van de gehuurde woning) die in geval van schade in de vlammen kunnen opgaan, ten tweede om de schade te dekken die hij zou kunnen veroorzaken aan de gehuurde woning (huurdersaansprakelijkheid) en tot slot om de schade te dekken die hij zou kunnen veroorzaken aan derden en waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld.

FAQs

LifePension : 7 tips

  1. Een verzekering tegen het risico van onbetaalde huur is vaak beperkt en duur.
  2. In bepaalde gevallen kan iemand met meerdere eigendommen een product op maat onderschrijven. Hiervoor is wel een expertise en precieze inventaris nodig.
  3. Hoe hoger de huur, hoe makkelijker het is een verzekering te vinden die het risico dekt van niet-betaling door de huurder.
  4. De onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraars bieden sinds kort nicheproducten aan.
  5. De verhuurder kan specifieke verzekeringen afsluiten om zich te beschermen tegen de risico’s van verhuur (onbetaalde huur, beschadiging van de gehuurde goederen).
  6. Een ‘globale polis’ woningverzekering dekt zowel alle privédelen van de woning als de gemeenschappelijke delen van het gebouw, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid bij schade te wijten aan het gebouw.
  7. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.