BA Familiale

Presentatie

De verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) Familiale, gewoonlijk familiale verzekering of verzekering privéleven genoemd, komt tussen als u tijdens uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt aan een derde buiten uw contractuele verplichtingen.

Als u tijdens uw privéleven aansprakelijk bent voor lichamelijke (een verwonding bijvoorbeeld) of materiële schade (beschadiging van goederen) veroorzaakt aan een derde, dan neemt deze waarborg de vergoeding van het slachtoffer op zich, na eventuele aftrek van de vrijstelling.

Deze waarborg dekt de schade veroorzaakt door uzelf of de personen die onder uw dak wonen, maar ook door uw poetsvrouw of babysit in de uitoefening van hun taken, of door uw huisdieren. De waarborg geldt meestal wereldwijd.

FAQs

LifePension : 7 tips

  1. In ruil voor een kleine premie beschermt u uw gezin tegen dagdagelijkse incidenten (materiële of lichamelijke).
  2. Er is geen vrijstelling als het om lichamelijke schade gaat.
  3. Alle personen die op hetzelfde adres wonen, zijn verzekerd.
  4. De waarborgplafonds zijn aanzienlijk ten opzichte van de premie.
  5. Wist u dat er vaak een luik rechtsbijstand (extra-contractuele geschillen) in het contract is opgenomen ?
  6. Een onafhankelijke rechtsbijstand vermijdt elk belangenconflict met de verzekeringsmaatschappij.
  7. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.