Vluchtverzekering

Presentatie

De diefstalverzekering is een optionele dekking. Dat betekent dat ze niet automatisch opgenomen is in de brandverzekering. U moet deze dekking dus onderschrijven bovenop de ‘gewone’ brandverzekering.
Er zijn een aantal voorwaarden als u een diefstalverzekering wil genieten.

Zo moet de woning die u laat verzekeren regelmatig bewoond zijn. In de meeste gevallen staat de verzekeraar een niet-bewoning toe van 90 nachten per jaar.

Bovendien verwacht de verzekeraar dat u ‘als een goede huisvader’ de elementaire preventiemaatregelen neemt. Bijvoorbeeld alle toegangsdeuren vergrendelen en alle ramen sluiten (met sleutel indien mogelijk) als er niemand thuis is.

Als het verzekerd bedrag heel hoog is, bijvoorbeeld omdat u waardevolle voorwerpen bezit, zal de verzekeraar een inspectie van het huis laten uitvoeren en eventueel bijkomende preventiemaatregelen opleggen, zoals het installeren van een alarmsysteem.

FAQs

LifePension : 7 tips

  1. In een contract brand moet u altijd de voorkeur geven aan een dekking diefstal ten belope van 50 % van het kapitaal inhoud.
  2. Geef de voorkeur aan een verzekering in eerste risico (om de evenredigheidsregel te vermijden)
  3. Schade? Leg dan altijd binnen de 24 uur klacht neer.
  4. Maak een foto van de aangerichte schade (geforceerde deur enz.) en voeg een lijst toe van de gestolen voorwerpen, indien mogelijk met de aankoopfacturen.
  5. Voor waardevolle voorwerpen (zoals juwelen) waarvan u geen aankoopfactuur (meer) hebt, raden we aan foto’s te nemen en deze zorgvuldig bij te houden.
  6. Voor heel dure voorwerpen bestaat de mogelijkheid om deze te verzekeren in ‘overeengekomen’ waarde.
  7. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.