Thuisverzekering of brand

Presentatie

De brandverzekering wordt ook wel woningverzekering genoemd omdat ze veel meer inhoudt dan een eenvoudige dekking tegen brand.
Met de woningverzekering kunt u het hoofd bieden aan de gevolgen van een schadegeval waarbij uw woning en de inhoud schade opliepen. Hoewel de dekking brand centraal staat in de woningverzekering, komt ze ook tussen voor andere schade aan uw woning en de inhoud ervan. Bovendien dekt deze verzekering ook uw burgerlijke aansprakelijkheid als uw woning en inhoud schade zouden veroorzaken aan derden. Denk bijvoorbeeld aan een loszittende dakpan.

De woningverzekering omvat drie types van dekkingen :
  1. Basisdekkingen : het gaat om de dekking van de materiële schade vermeld in de woningverzekering.
  2. Aanvullende dekkingen : het gaat om de extra vergoeding waarin de verzekeraar voorziet bij schade. Als u bij hem een verzekering afsluit, geniet u deze bijkomende dekkingen automatisch.
  3. Optionele of facultatieve dekkingen : het gaat om dekkingen die u zelf kunt afsluiten, bijvoorbeeld de dekking tegen diefstal.

Hoewel de basisdekkingen vergelijkbaar zijn, hebben verzekeraars hun eigen product ontwikkeld met hun eigen specifieke kenmerken.

Neem dan ook de tijd om de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen om de exacte omvang van de dekkingen en hun beperkingen te kennen.

Een wijd verspreide misvatting is dat een woningverzekering enkel belangrijk is voor de eigenaar van een woning. Niets is minder waar! Ook als huurder hebt u er alle belang bij een woningverzekering af te sluiten.

LifePension : 7 tips

  1. Als huurder raden we u aan om altijd te controleren of de eigenaar een clausule ‘afstand van verhaal’ opgenomen heeft in zijn contract. Zo vermijdt u dubbel verzekerd te zijn.
  2. Als eigenaar is de dekking gebouw automatisch verworven voor de vakantieverblijven.
  3. Verzekering opgelegd in een huurcontract voor een huurder of door de bank in geval van financiering via een hypothecaire lening.
  4. De notie ‘brand’ omvat andere gevaren zoals glasbreuk, sneeuw- en ijsdruk, storm en hagel enz.
  5. Er bestaan heel wat evaluatiemethodes waarmee u ervoor kunt zorgen dat u correct verzekerd bent (aantal ruimten, oppervlakte enz.).
  6. Er is altijd een contractuele vrijstelling van toepassing.
  7. Neem bij schade contact op met uw onafhankelijk expert.