Bijstand

Presentatie

De geografische omvang kan verschillen volgens het type contract. Bepaalde prestaties kunnen zowel in België als in het buitenland gedekt zijn, andere zijn enkel gedekt in het buitenland.

De reisbijstand moet uiteraard verzekerd worden vóór de reis. Meestal gaan de waarborgen al in de dag na de onderschrijving. Het is dus perfect mogelijk om nog de dag voor uw vertrek een bijstandscontract af te sluiten. Op die manier is uw gezin goed beschermd.
Een annuleringsverzekering dekt het financieel verlies dat u lijdt als u en uw gezin de geplande reis niet kunnen maken.
De bagageverzekering dekt enkel de verzekerde of ook zijn gezin bij diefstal door inbraak, gewone diefstal of beroving, beschadiging of vernieling van bagage en verdwijning of laattijdige aflevering van de bagage door een transportbedrijf.

LifePension : 7 tips

  1. Geef de voorkeur aan verzekeringen gekoppeld aan een contract auto. Dan ligt de premie lager.
  2. Tijdelijke bijstand (voor één reis) of bijstand het hele jaar door ?
  3. U kunt aanvullende modules toevoegen aan de basisbijstand (vervangwagen, bagage, …).
  4. Ga na of u over een verzekering beschikt via uw bankkaarten of via uw concessiehouder.
  5. Voor sportactiviteiten kunt u tijdelijke, specifieke verzekeringen afsluiten.
  6. Bewaar de contactgegevens voor bijstand in uw gsm en stuur een mail met deze gegevens naar uw eigen e-mailadres.
  7. Neem bij schade contact op met uw onafhankelijk expert.