Beroepsaansprakelijkheid verzekering

Presentatie

Deze verzekering dekt de contractuele schade aan derden als gevolg van fouten in de uitoefening van het beroep. Heel wat specifieke beroepen hebben er alle belang bij een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. Dit is zo voor medische en paramedische beroepen (dokters, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars enz.

LifePension : 7 tips

  1. Deze verzekering is verplicht voor bepaalde beroepen, en meer dan aan te raden voor andere. Controleer goed wat de dekkingen en tussenkomstplafonds zijn.
  2. 100 % aftrekbaar indien als beroepskosten geïntegreerd.
  3. Deze verzekering dekt u tegen fouten of slordigheden in het kader van uw beroepsactiviteit.
  4. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.

FAQs