Arbeidsongeval verzekering

Presentatie

Niet alle ongevallen die zich voordoen tijdens de werkuren zijn arbeidsongevallen. Het moet gaan om een ongeval dat zich voordoet tijdens en door het werk en dat ontstaat door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Een ongeval op de normale arbeidsweg (heen en terug) wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.
Elke werkgever in België is verplicht om voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Als u personeel tewerkstelt en u geen arbeidsongevallenverzekering afsluit, wordt u automatisch aangesloten bij het Arbeidsongevallenfonds en moet u een bijdrage betalen. Als een van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, zal het Fonds hem vergoeden en achteraf de uitgekeerde vergoedingen van u terugvorderen.

LifePension : 7 tips

  1. De verplichte dekking voor werknemers die hen beschermt zowel op het werk als op de arbeidsweg.
  2. Bij schade vult u een ongevalsaangifte in. De werkgever bezorgt ze aan de verzekeraar.
  3. Accessoires zoals brillen worden beschouwd als prothesen en dus vergoed in het kader van een arbeidsongeval.
  4. Contacteer bij schade uw onafhankelijk expert.

FAQs